Títulos de Técnicos

GUÍA DE GRUPO

Organizar actividades de descubrimento de mergullo deportivo (Bautismos de mergullo), Concretar, organizar e dinamizar inmersións deportivas dun grupo de mergulladores. Conducir a un equipo de mergulladores durante unha inmersión deportiva seguindo un perfil e itinerario previstos (Guía e mergullador de seguridade).

INSTRUTOR NACIONAL DE MERGULLO 1 ESTRELA

Impartir cursos de Mergullador unha estrela e especialidades do nivel 1 que posúa, Organizar actividades de descubrimento de mergullo deportivo (Bautismos de mergullo)

INSTRUTOR NACIONAL DE MERGULLO 2 @ESTRELLA

Organizar, impartir e dirixir cursos de Mergullador unha, dous e tres @estrella e cursos das especialidades que posúa. Organizar actividades de descubrimento de mergullo deportivo (Bautismos de mergullo)

INSTRUTOR NACIONAL DE MERGULLO 3 @ESTRELLA

Organizar, impartir e dirixir cursos de Mergullador unha, dous e tres @estrella, cursos das especialidades que posúa, cursos de Instrutor unha, dous e tres @estrella, cursos de Instrutor das especialidades que posúa e organizar actividades de descubrimento de mergullo deportivo (Bautismos debuceo)