Títulos de Mergullador

 

MERGULLADOR 1 ESTRELA FEDAS-CMAS (B1E)

Dirixido a aquelas persoas que queren iniciarse no mergullo deportivo.
Titulación Internacional de iniciación ao Mergullo Deportivo
Atribucións: Realizar inmersións ata -25m de profundidade sen entrar en descompresión unha vez terminado o período de prácticas (20 inmersións acreditadas)
Idade mínima para realizar o curso: 14 anos

 

 

MERGULLADOR 2 ESTRELAS FEDAS-CMAS (B2E)

Dirixido aos mergulladores que desexen completar a súa formación para actuar de forma autónoma xunto a un compañeiro de mergullo.

Titulación internacional de nivel avanzado en Mergullo Deportivo
Atribucións: Realizar inmersións ata -30m de profundidade podendo entrar en descompresión.
Idade Mínima para realizar o curso: 15 anos
Requisito de acceso: B1E+20 inmersións rexistradas e a especialidade de Soporte Vital Básico.

 

 

MERGULLADOR 3 ESTRELAS FEDAS-CMAS (B3E)

Dirixido a aquelas persoas que queren completar dunha forma considerable a súa formación no mergullo deportivo.

Titulación internacional de máximo nivel en Mergullo Deportivo.
Atribucións: Realizar inmersións ata a profundidade que a súa mestura permítalle, podendo entrar en descompresión. Planificar, organizar, realizar e dirixir inmersións con descompresión. Colaborar como mergullador de seguridade nos cursos de mergullo.
Título de acceso ao curso de Técnico Deportivo en Mergullo con Escafandra Autónoma
Idade Mínima para realizar o curso: 16 anos
Requisito de acceso: B2E+50 inmersións rexistradas e a especialidade de Administración de Osíxeno