Seguros Federativos

A Federación Galega de Actividades Subacuáticas ten concertada coa entidade aseguradora HELVETIA a póliza de Accidentes nº DÁ C30 0000249 e a Póliza de RC nº DÁ R11 0000355 , para coidar e protexer aos federados nas súas actividades subacuáticas.

No cumprimento da lei de transparencia; ao longo do ano 2019 (actualizándose cada ano) publicaranse os recibos e pagos de cada unha das pólizas mencionadas.

CONDICIÓNS PARTICULARES DAS PÓLIZAS

CERTIFICADO DE PÓLIZAS FEGAS 

CERTIFICADOS DO SEGURO DE ACCIDENTES DA C30 0000249

Certificado del Seguro de Accidente_ DA C30 0000249
 

CERTIFICADOS DO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DA R11 0000355

Certificado de RC DA R11 355 – 2022

CÁMARA HIPERBÁRICA 

Informe de disponibilidad de Cámara Hiperbárica

Recibos y Pagos – Póliza nº DA C30 0000249

Año 2022

Recibo e xustificante de pago xaneiro 2022
Recibo e xustificante de pago Febreiro 2022
Recibo e xustificante de pago Marzo 2022
Recibo e xustificante de pago Abril 2022

Recibo e xustificante de pago Maio 2022

Recibo e xustificante de pago xuno 2022

Recibo e xustificante de pago xullo 2022

Recibo e xustificante de pago agosto 2022

Recibo e xustificante de pago septiembre 2022
 

Recibos y Pagos – PólizaRC  nº DA R11 0000355  

Pago Primer Trimestre 2022 . Xustificante de Pago Recibo Bancario 


Pago Segundo Trimestre 2022 . Xustificante de Pago Recibo Bancario 

Pago tercer Trimestre 2022  Xustificante de Pago Recibo Bancario

Pago cuarto Trimestre 2022   Xustificante de pago recibo bancario

 

PROTOCOLO  DE ACCIDENTES

En caso de accidentes, a asistencia médica garantida na póliza será prestada polo Centro Médico ou facultativo concertado por Helvetia través da súa Rede de Servizos Sanitarios HNA Servizos Corporativos; deberase cubrir un Parte, o mesmo ten que ser enviado á compañía HELVETIA, para iso proporcionámosche o PROTOCOLO DE ACCIDENTES(Pica aquí), no que poderás ler todas as condicións que pide HELVETIA para cubrir o accidente.

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

Comunicación de Accidente 24 horas al día: 902 10 71 20 / 91 334 92 28

Envío de documentación ao fax: 902 10 30 05/ 91 384 04 50

e- mail: helvetiaaccidentes@hna.es

GUÍA MEDICA DE CENTROS EN GALICIA 

Guía Medica Lugo

Guía Medica Ourense

Guía Medica Coruña

Guía Medica Pontevedra

SALIDA AL EXTRANJERO

O seguro federativo cóbreche as saídas ao estranxeiro, pero tes que ter en conta os seguintes pasos antes de viaxar:

1 Comunicarnos cunha semana de antelación da túa viaxe, por e-mail a: fegas@fegas.net
2 Indicarnos o lugar de destino e o motivo da viaxe, nome completo e o teu DNI, para así poder dar parte ao seguro da túa viaxe.

Seguros Federativos - Años anteriores

Seguros Federativos – Año 2021

Seguros Federativos – Año 2020

Seguros Federativos – Año 2019

Seguros Federativos – Año 2018

Seguros Federativos – Año 2017

Seguros Federativos – Año 2016