Seguros Federativos

A Federación Galega de Actividades Subacuáticas ten concertada coa entidade aseguradora HELVETIA a póliza de Accidentes nº DÁ C30 0000249 e a Póliza de RC nº DÁ R11 0000355 , para coidar e protexer aos federados nas súas actividades subacuáticas.

No cumprimento da lei de transparencia; ao longo do ano 2019 (actualizándose cada ano) publicaranse os recibos e pagos de cada unha das pólizas mencionadas.

CONDICIÓNS PARTICULARES DAS PÓLIZAS

CERTIFICADO DE PÓLIZAS FEGAS 

CERTIFICADOS DO SEGURO DE ACCIDENTES DA C30 0000249

Certificado Seguro Accidentes DA C30 0000249

CERTIFICADOS DO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DA R11 0000355

Certificado de RC DA R11 355 – 2023

 CÁMARA HIPERBÁRICA 

Informe de disponibilidad de Cámara Hiperbárica_2023

Listaxe de médicos especialistas en medicina hiperbárica (pincha aquí)

Recibos y Pagos – Póliza Accidentes DA C30 0000249

Año 2023

 
 
Pago cuarto Trimestre 2022   Xustificante de pago recibo bancario

 

PROTOCOLO  DE ACCIDENTES

En caso de accidentes, a asistencia médica garantida na póliza será prestada polo Centro Médico ou facultativo concertado por Helvetia través da súa Rede de Servizos Sanitarios HNA Servizos Corporativos; deberase cubrir un Parte, o mesmo ten que ser enviado á compañía HELVETIA, para iso proporcionámosche o PROTOCOLO DE ACCIDENTES(Pica aquí), no que poderás ler todas as condicións que pide HELVETIA para cubrir o accidente.

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

Comunicación de Accidente 24 horas al día: 902 10 71 20 / 91 334 92 28

Envío de documentación ao fax: 902 10 30 05/ 91 384 04 50

e- mail: helvetiaaccidentes@hna.es

GUÍA MEDICA DE CENTROS EN GALICIA 

Guía Medica Lugo

Guía Medica Ourense

Guía Medica Coruña

Guía Medica Pontevedra

SALIDA AL EXTRANJERO

O seguro federativo cóbreche as saídas ao estranxeiro, pero tes que ter en conta os seguintes pasos antes de viaxar:

1 Comunicarnos cunha semana de antelación da túa viaxe, por e-mail a: fegas@fegas.net
2 Indicarnos o lugar de destino e o motivo da viaxe, nome completo e o teu DNI, para así poder dar parte ao seguro da túa viaxe.

Seguros Federativos - Años anteriores

Seguros Federativos – Año 2021

Seguros Federativos – Año 2020

Seguros Federativos – Año 2019

Seguros Federativos – Año 2018

Seguros Federativos – Año 2017

Seguros Federativos – Año 2016