Licenza Federativa Fegas

LICENZA -2024

PÓLIZA SEGUROS FEGAS

Licenza Infantil e Xuvenil

Licenza Infantil está dirixida a menores ata os 13 anos.

Licenza xuvenil está dirixida a xóvenes entre 14 e 15 anos.

Licenza Recreativa

( A Licenza máis habitual )

A licenza Recreativa é a máis habitual, a que necesitan os practicantes de calquera modalidade dos deportes subacuáticos.

A licenza federativa cóbreche durante un ano cun seguro de accidentes e Seguro de RC e tamén o permiso de armas.

Licenza Autonómica y Licenza Única

( Exclusiva para Deportistas )

A licenza Autonómica exclusiva para todos os deportistas que participen en campionatos oficiais Autonómico.

A licenza Única exclusiva para todos os deportistas que participen en campionatos oficiais Nacionales.

A licenza federativa cóbreche durante un ano cun seguro de accidentes e Seguro de RC e tamén o permiso de armas.

Licenza Técnico

A licenza técnico está dirixida aos instrutores, adestradores e árbitros.

A licenza federativa cóbreche durante un ano cun seguro de accidentes e Seguro de RC e tamén o permiso de armas.

PÓLIZA DE ACCIDENTES

Póliza de Accidentes  nº DA C30 0000249 .

En caso de accidente, tes que cubrir o Protocolo de actuación e envialo á FEGAS ou ao teu club que que cho certifiquen e logo tes que envialo a HELVETIA a: helvetiaaccidentes@hna.es

( Click par DETALLES )

Só para federados

Consulta os teus títulos e licenzas, solicita o teu usuario picando na imaxe

LICENCIA FEDERATIVA

A maneira habitual é tramitala a través dun club federado. Hai que ter en conta que algúns clubs engaden ao prezo da licenza a súa propia cota. Nestas mesmas páxinas poderás atopar unha lista de clubs. Consulta con eles as súas condicións e servizos.

Directorio Clubs FEGAS 

Outra posibilidade é directamente na Federación cunha federativa Independente de 60€, en caso de querer tramitala, tes que escribirnos ao e-mail: fegas@fegas.net indicando que queres federarte Independente e enviarémosche os documentos para cumprimentar.

Ao tramitar a licenza federativa tes que asinar o documento do TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL SEGUNDO LEI ORGÁNICA 15/1999 para descargar o documento    ( CLICK para DETALLES )

PERMISO DE PESCA POLA XUNTA DE GALICIA

REQUISITOS: Ter cumpridos os 16 anos. 

SOLICITUDE E RENOVACIÓN (ANUAL)

. – Impreso de solicitud – Modelo PE405A (pódese recoller nas oficinas do Rexistro Xeral da Xunta de Galicia ou descargar desde a páxina web: http://sede.xunta.es)

.- Autorización asinada polo pai nai ou titor legal, no suposto de menores de idade.

.- DNI

.- Certificado médico oficial (venda en estancos ou farmacias) no que se indique que é apto para a práctica da pesca submarina.

.- Licenza federativa FEGAS

.- Abonar a taxa establecida.

Para a convalidación dunha licenza outorgada por outra Administración Pública nacional ou dun Estado membro da Unión Europea, será necesario achegar copia da licenza expedida pola devandita Administración xunto co xustificante de abono da taxa correspondente.


CERTIFICADO MÉDICO

 

Proporcionámosche unha listaxe dos médicos hiperbáricos recoñecidos na comunidade de Galicia, e que poden tramitar o certificado médico, pica aquí: Listaxe de médicos especialistas

Desde a FEGAS se esta traballando para conseguir centros en Galicia onde podes sacarche ou Certificado Médico, a continuación detallámosche vos centros onde che poderán atender:

A Coruña
POLICLINICO SALUD,   Calle Fernando Macías Nº 31-33 .

Atenderache unha Doutora especialista en Medicina Subacuática. As consultas son polas tardes baixo previa cita médica, o teléfono de contacto é: 981.145.042-981.145.955

En Ferrol
HOSPITAL NAVAL DE LA DEFENSA, ubicado na Calle A Pega.

Atenderache un Doutor especialista en Medicina Hiperbárica, as consultas son polas mañás baixo previa cita, o teléfono de contacto é: 626.59.24.03 (Dr. Manuel Rial), é fundamental que presentes a túa licenza federativa.

DATAS PERMITIDAS PARA A PRÁCTICA DA PESCA SUBMARINA

Xeral: Sábado, Domingo e festivos (de carácter estatal ou autonómico). 

Especial:

      Semana Santa de xoves a domingo.

      Veran (1 de maio a 30 de setembro): de luns a domingo

NORMATIVA

Decreto 211/1999, del 17 de junio, por el que se regula la pesca marítima de recreo, publicado no DOG nº 139 do 21 de xullo de 1999.

Orden del 17 de septiembre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 211/1999, del 17 de junio, por el que se regula la pesca marítima de recreo, publicada no DOG nº 188 do 24 de setembro de 2009.