Licenza de Pesca Marítima de Recreo Submarina

SOLICITUDE E RENOVACIÓN DA LICENZA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO SUBMARINA

(XUNTA DE GALICIA)

Requisitos para a obtención da licenza de Pesca Submarina

  • Ter cumpridos os 16 anos, en caso de menores de idade non emancipados necesítase un documento que acredite o consentimento paterno, materno ou dun titor legal.
  • Estar capacitado para a práctica da pesca submarina, hao de acreditar un médico a través dun certificado médico oficial.

Documentación necesaria para o seu trámite:

  • DNI
  • Licenza Federativa FEGAS en vigor. (Para consultar como tramitar a Licenza Federativa Fegas pica aquí.)
  • Certificado médico.

Para o Certificado médico necesitas unha instancia oficial que se vende en estancos e en farmacias. Ha de estar cuberto polo médico, selaxe e asinado co número de colexiado e debe poñer que es apto para a práctica da pesca submarina. 

Non todos os centros médicos realizan este tipo de certificados, polo que aconsellamos chamar antes para confirmalo. Aquí tes unha listaxe de médicos que realizan este certificado .

  • Xustificante de abono das taxas correspondentes.

   O importe das taxas para o ano 2023 para esta solicitude é de 15,16€.

O modelo de autoliquidación das taxas pódelo recoller na Delegación Territorial da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos máis próxima ou podes descargarcho aquí , desde esta ligazón tamén podes pagar as taxas en liña, se non, podes facer o pago nunha sucursal bancaria colaboradora da Administración.

Aquí tes un modelo exemplo de Autoliquidación para que vexas como tes que cubrilo e cales son os códigos que necesitas.

O único código que debes modificar é o da Delegación, no exemplo está o código 10, que corresponde á Delegación da Coruña, para o resto de Delegacións os códigos son os seguintes:

11 – Ferrol                                                

12 – Ribeira                                             

13 – Servicios Centrales                              

14 – Órdenes                                             

20 – Lugo                                                  

21 – Celeiro   

22 – Villalba

30 – Orense

31 – El Barco de Valdeorras

40 – Pontevedra

41 – Vigo

42 –Villagarcía de Arosa

Servizo: Código 06 – RECURSOS MARIÑOS

Taxa: o código é 301702 Licenzas de Pesca Marítima de Recreo (Concesión, Renovación, Duplicado).

“ Obxecto de pago”: poñemos «Obtención licencia de Pesca Submarina»

O impreso unha vez cuberto pódese pagar directamente na páxina web de forma telemática ou descargalo e imprimilo. Neste último caso funcionaria igual que o modelo autocopiativo  que entregan nas delegacións da Xunta para pagalo nunha sucursal das entidades financeiras colaboradoras na recadación.

 

  • Modelo de solicitude PE405A

O último procedemento é entregar o modelo de solicitude, descarga aquí, xunto co resto da documentación necesaria.

Pódese facer de maneira presencial nas Delegacións Territoriais da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, ou presentalo en liña se dispós de Certificado Dixital ou Chave 365, este último caso debes entrar nesta ligazón,  e picar en tramitar en liña.

Se ves que a ligazón non está operativo, podes facelo a través dunha solicitude xeral (modelo PR004A) nesta ligazón, describindo que solicitas o alta ou a renovación da Licenza de Pesca Marítima de Recreo Submarina

 

Límites de zona de pesca submarina 

No relativo ás zonas do litoral nas que está prohibida a práctica da pesca marítima de recreo submarina vén regulado na seguinte Orde que regula a pesca marítima de recreo:

Orde do 17 de setembro de 2009 pola que se desenvolve ou Decreto 211/1999, do 17 de xuño, polo que se regula a pesca marítima de recreo (DOG nº 188, 24 de setembro de 2009).

LexislaciónPescaRecreativaMarítima

No ANEXO VI da anterior Orde, establécense os límites inferiores para a pesca recreativa submarina (zonas do litoral nas que se prohibe a práctica de pesca marítima de recreo submarina), quedando prohibida en todas as rías por dentro das liñas aquí establecidas

LímitesZonasProhíbidasPSubmarina_AnexoVI

Para visualizar gráficamente estes límites por dentro dos cales non está permitida a práctica da pesca submarina pode consultarse a seguinte dirección web:

http://ww3.intecmar.gal/Sigremar/

No portal SIGREMAR-INTECMAR=>CARTOGRAFA=>Límites Administrativos=>Clickar en Liña Pesca Recreativa Submarina (aquí podemos visualizar as zonas prohibidas e permitidas para dicha práctica).