Lexislación

REAL DECRETO 550/2020, DO 2 DE XUÑO, POLO QUE SE DETERMINAN As CONDICIÓNS DE SEGURIDADE DAS ACTIVIDADES DE MERGULLO.

Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo.

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O PLAN EXPERIMENTAL PARA A XESTIÓN DO POLBO ( Octopus vulgaris) CON NASA PARA A CAMPAÑA 2023-2024.

Plan_experimental_xestión_polbo_2023_24

LEXISLACIÓN XERAL DÁ XUNTA DE GALICIA.

Lexislación Xeral da Xunta de Galicia.

RESOLUCIÓN DO 9 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE APROBA O PLAN DE XESTIÓN DA CENTOLA E DO BOI 2023-2024.

Resolución Plan de Gestión Buey y Centollo

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2021 pola que se aproba o plan experimental para a xestión da nécora e do camarón coa arte de nasa nécora e camarón 2021-2023.

Resolución Plan Experimental Gestión Nécora y Camarón