Lexislación

REAL DECRETO 550/2020, DO 2 DE XUÑO, POLO QUE SE DETERMINAN As CONDICIÓNS DE SEGURIDADE DAS ACTIVIDADES DE MERGULLO.

Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo.

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O PLAN EXPERIMENTAL PARA A XESTIÓN DO POLBO ( Octopus vulgaris) CON NASA PARA A CAMPAÑA 2022-2023.

Xestión de Polbo 2022 / 2023

LEXISLACIÓN XERAL DÁ XUNTA DE GALICIA.

Lexislación Xeral da Xunta de Galicia.

RESOLUCIÓN DO 9 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE APROBA O PLAN DE XESTIÓN DA CENTOLA E DO BOI 2020-2021.

Resolución Plan de Gestión Buey y Centollo

RESOLUCIÓN DO 22 DE XUÑO DE 2020 ONDE SE MODIFICA O PLAN EXPERIMENTAL PARA A XESTIÓN DA NÉCORA E DO CAMARÓN COA ARTE DE NASA NÉCORA E CAMARÓN 2019-2021.

Resolución Plan Experimental Gestión Nécora y Camarón

RESOLUCIÓN (asinada dixitalmente) POLA QUE SE APROBA Ou PLAN EXPERIMENTAL PARA A XESTIÓN DÁ NÉCORA E DO CAMARÓN COA ARTE DE NASA NÉCORA E CAMARÓN 2021-2023

Resolución Plan Experimental Gestión Nécora y Camarón 2021-2023

RESOLUCIÓN (asinada dixitalmente) POLA QUE SE APROBA Ou PLAN DE XESTIÓN DÁ CENTOLA E DO BOI 2020-2021

Resolución Plan de Gestión Buey y Centollo 2020-2021