Lexislación

REAL DECRETO 550/2020, DO 2 DE XUÑO, POLO QUE SE DETERMINAN As CONDICIÓNS DE SEGURIDADE DAS ACTIVIDADES DE MERGULLO.

Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo.

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O PLAN EXPERIMENTAL PARA A XESTIÓN DO POLBO ( Octopus vulgaris) CON NASA PARA A CAMPAÑA 2024-2025.

Plan_experimental_xestion_polbo_2024_25

Plan_experimental_xestión_polbo_2023_24

LEXISLACIÓN XERAL DÁ XUNTA DE GALICIA.

Lexislación Xeral da Xunta de Galicia.

RESOLUCIÓN DO 13 DE XUÑO DE 2023, POLA QUE SE APROBA O PLAN DE XESTIÓN DA CENTOLA E DO BOI 2023-2024

Resolución Plan de Gestión Buey y Centollo

RESOLUCIÓN DO 20 DE XUÑO DE 2023, POLA QUE SE APROBA O PLAN EXPERIMENTAL PARA A XESTIÓN DA NÉCORA E DO CAMARÓN COA ARTE DE NASA NÉCORA E CAMARÓN 2023-2025

Resolución Plan Experimental Gestión Nécora y Camarón

 

VEDA CHOCO - Ría de Arousa 2024

RESOLUCIÓN  pola que se establece un período de veda na ría de Arousa para a captura do choco

Resolución Ría de Arousa

VEDA CHOCO - Ría de Pontevedra 2024

RESOLUCIÓN pola que se establece un período de veda na ría de Pontevedra para a captura do

Resolución Ría de Pontevedra

 

VEDA CHOCO - Ría de Vigo 2024

RESOLUCIÓN  pola que se establece un período de veda na ría de Vigo para a captura do choco

Resolución Ría de Vigo