Especialidades de Mergullo

 

SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

Aplicar as manobras de Soporte Vital Básico e Reanimación Cardiopulmonar en accidentados, así como os primeiros auxilios específicos do Mergullo Deportivo.
Idade Mínima para realizar o curso: 16 anos

ADMINISTRACIÓN DE OSÍXENO (AO)

Aplicar as manobras de Soporte Vital Básico e Reanimación Cardiopulmonar en accidentes específicos do mergullo Deportivo mediante a administración de Oxígeno Normobárico.
Idade Mínima para realizar o curso: 16 anos

SALVAMENTO E RESCATE (SR)

Aplicar as chécnicas de salvamento e rescate dun accidentado durante unha inmersión realizando o seu ascenso a superficie, traslado e izado á embarcación, poñendo en marcha os protocolos de emerxencia e, se fose necesario, o plan de evacuación.
Idade Mínima para realizar o curso: 16 anos
Requisito de acceso: B2E

NAVEGACIÓN SUBACUÁTICA (NS)

Aplicar as chécnicas de navegación subacuática e búsqueda e localización mediante o uso dos elementos necesarios para este fin en función das características da inmersión.
Idade Mínima para realizar o curso: 16 anos
Requisito de acceso: B1E+10 inmersións

MERGULLO NOCTURNO (BN)

Aplicar as chécnicas de mergullo de noite ou en zonas de moi pouca visibilidade cos medios necesarios para tal fin.
Idade Mínima para realizar o curso: 14 anos
Requisito de acceso: B1E+10 inmersións

MERGULLO BAIXO O XEO – NIVEL 1 (H1)

Aplicar as chécnicas de mergullo e protocolos de seguridade en inmersións realizadas baixo xeo e en augas moi frías.
Idade Mínima para realizar o curso: 16 anos
Requisito de acceso: B2E+TS

MERGULLO CON NITROX (NIT)

Aplicar as chécnicas de mergullo e protocolos de seguridade en inmersións realizadas cunha mestura nitrox non superior ao 40% de oxígeno.
Idade Mínima para realizar o curso: 16 anos
Requisito de acceso: B1E

INTROTEC (IT)

Técnicas e materiais do mergullo técnico adaptados ao mergullo deportivo. Introtec é un cambio de actitude dentro e fose da auga.
Idade Mínima para realizar o curso: 16 anos
Requisito de acceso: B1E

MONTAXE LATERAL (ML)

Mergulla dunha forma completamente diferente a como o fixeches ata o de agora. Con esta especialidade coñecerás a comodidade de levar a/s botellas nun lateral deixando as túas costas completamente libres de movementos e carga.
Idade Mínima para realizar o curso: 16 anos
Requisito de acceso: B1E

MERGULLO CON NITROX TÉCNICO (NT)

Realizar inmersións ata un máximo de 54 m de profundidade cumprindo as seguintes condicións: Utilizar aire ou nitrox como mestura de fondo cunha profundidade operativa máxima correspondente a unha PpO2 de 1,4 atm. , utilizar aire enriquecido con oxígeno (nitrox), con concentracións de mesmo ata o 100 % oxígeno nas paradas de descompresión cunha profundidade operativa máxima correspondente a unha PpO2 de 1,6 atm.
Idade Mínima para realizar o curso: 18 anos
Requisito de acceso: B3E+NIT+30 inmersións a máis de -25m

MERGULLO CON TRIMIX NORMÓXICO (TN)

Realizar inmersións ata un máximo de 65 m de profundidade. Utilizar Trimix Normóxico como mestura de fondo cunha profundidade operativa máxima correspondente a unha PpO2 de 1,4 atm e cunha Profundidade de Narcosis Equivalente (PNE) máxima de 40 metros. Utilizar aire enriquecido con osíxeno (nitrox), con concentracións de mesmo ata o 100 % osíxeno nas paradas de descompresión cunha profundidade operativa máxima correspondente a unha PpO2 de 1,6 atm.
Idade Mínima para realizar o curso: 18 anos
Requisito de acceso: B3E+NT+150 inmersións (20 NT)

MERGULLO CON TRIMIX AVANZADO (TA)

Realizar inmersións ata un máximo de 100 m de profundidade (85mts durante o curso). Utilizar Trimix Hipóxico como mestura de fondo cunha profundidade operativa máxima correspondente a unha PpO2 de 1,4 atm e cunha Profundidade de Narcosis Equivalente (PNE) máxima de 40 metros. Utilizar aire enriquecido con osíxeno (nitrox),ou Triox (Helitrox) con concentracións de mesmo ata o 100 % osíxeno nas paradas de descompresión cunha profundidade operativa máxima correspondente a unha PpO2 de 1,6 atm.
Idade Mínima para realizar o curso: 18 anos
Requisito de acceso: B3E+TN+20 inmersións con TN