Asemblea Xeral Ordinaria 17 de marzo de 2024

  ANO 2024

Asemblea Xeral Ordinaria 17 de marzo 2024

        Convocatoria Asemblea

        Orden del día

Balance de Situación 2023

Contas perdas e ganacias 2023

Acta Asemblea Xeral Extraordinaria 16-12-23