Apnea

Regulamento de Apnea

Podes descargarte aquí o regulamento de Apnea da Federación Galega de Actividades Subacuáticas

Descargar regulamento

 

A apnea é unha combinación de técnica, relaxación, concentración, é chegar a coñecer as limitacións do corpo humano alcanzando metas que en ocasións exceden os coñecementos médicos e científicos. Só os que practican esta modalidade subacuática saben explicar as sensacións que ten un verdadeiro apneista. Dentro desta especialidade subacuática existen diferentes modalidades, cada unha delas cunha técnica específica. De feito é raro atopar apneistas que destaquen en todas as modalidades, máis bencada un especialízase na súa.

MODALIDADE APNEA INDOOR

A Apnea Indoor é unha actividade deportiva que se desenvolve en piscinas, ten dúas grandes modalidades, a Apnea Estática e a Apnea Dinámica, esta última practícase sen aletas ou con aletas e poden ser con bialetas ou mono aleta.

APNEA ESTÁTICA ou «Static Apnea» (STA)

Consiste en lograr o maior tempo posible aguantando a respiración, flotando en superficie. A magnitude para ter en conta en apnea estática é o tempo. Denomínase estática porque o deportista procura moverse o menos posible para economizar osíxeno (cada movemento gasta osíxeno, por pouco que sexa). Trátase da disciplina máis mental de todas as que se realizan en apnea, pero tamén adoita considerarse a base sobre a cal un apneísta pode desenvolverse nesta e outras modalidades. A apnea estática practícase en piscina. Adóitase utilizar traxe de neopreno para evitar ter frío e tamén para obter unha flotabilidad positiva. A apnea estática non se practica no fondo dunha piscina nin con chumbos ou lastre, senón flotando na superficie e á vista do teu compañeiro ou compañeira, quen exerce de asistente e cuxa presencia é o principal elemento de seguridade.

APNEA DINÁMICA

Consiste en percorrer a maior distancia horizontal posible en apnea. A dinámica denomínase así porque, ao contrario que en estática, hai un movemento, un avance. A magnitude que se ten en conta nesta ocasión é a distancia, é dicir, os metros e mesmo centímetros que avanza o apneísta. Ao realizarse nunha piscina, o percorrido debe ser horizontal e xeralmente polo fondo da mesma, mantendo unha flotabilidad neutra. Dentro da apnea dinámica hai diversas modalidades que se distinguen segundo a propulsión que utilizamos.

Apnea Dinámica ou «Dynamic» (DYN) que pode ser con monoaleta ou bialetas.

É a modalidade reina da apnea dinámica. Para propulsarse adóitase utilizar a monoaleta, unha gran pa na que temos ambos os pés calzados. Grazas á monoaleta desprazámonos máis metros que con outros elementos de propulsión, mediante un movemento ondulatorio e bastante técnico. Esteticamente trátase dunha modalidade moi bela de observar. Tamén se pode competir con bialetas.

Apnea Dinámica con bialetas ou «Dynamic Bifins» (DYN-BF)

Consiste en realizar o desprazamento horizontal coas tradicionais aletas movéndoas de forma alternativa (non se pode realizar movemento ondulatorio como coa monoaleta). En apnea estas aletas adoitan ser máis longas que as aletas utilizadas en natación ou mergullo. Moitos nadadores tradicionais ou pescadores submarinos adáptanse con facilidade a esta modalidade, que resulta moi natural de practicar.

Apnea Dinámica sen aletas ou «Dynamic Non Fins» (DNF).

A máis técnica e dura das modalidades dinámicas. Aquí o desprazamento realízase sen ningún elemento engadido de propulsión. Trátase de mergullar en horizontal cunha técnica similar á braza tradicional de natación. Considérase a máis dura porque os movementos necesarios supoñen un importante gasto enerxético e de osíxeno e a técnica debe ser moi precisa para ser eficiente. Tamén é unha modalidade que apaixona aos seus practicantes, xa que é unha das máis pracenteiras e belas de realizar. Ao principio é difícil de coordinar a brazada coa patada, pero con constancia e adestramento a dinámica sen aletas acaba sendo moi agradecida e plástica para o espectador.

CAMPIONATO AUTONÓMICO

Cpto. Galego Apnea Indoor 2024 (OPEN)

Lugar: Allariz  Fecha: 05/05/2024

Organizadores: Club Deportivo Pérez Sub / FEGAS

Acta del Campionato (pica aquí)

Récords Galegos 2024 (pica aquí)

Noticia ao completo (pica aquí)

Cpto. Galego Apnea Indoor 2023 (OPEN)

Lugar: Carballo  Fecha: 1 y 2/04/2023

Organizadores: C.A.S. Nauga / FEGAS

Clasificacións por modalidades:

 

MODALIDADE APNEA OUTDOOR

O DESCENSO en PESO CONSTANTE con MONOALETA (CWT) Denomínase «peso constante» aquelas modalidades de apnea deportiva nas que se descende e ascende co mesmo lastrado, sen modificar o seu peso. Entre elas, a CWT é a modalidade máis emblemática de todas as disciplinas da apnea deportiva, xa que, ata a data, é a que permite alcanzar maior profundidade nas modalidades competitivas CMAS. O atleta consegue realiza a súa apnea coa única axuda dunha monoaleta tanto no descenso como o ascenso, sen poder tocar o cabo guía salvo no xiro. Nas competicións de alto nivel, é frecuente que haxa competidores que baixen máis aló dos -100 metros de profundidade.

DESCENSO en PESO CONSTANTE con BILAETAS (CWT BF)

Esta modalidade vive unha evolución vertixinosa e cada vez practícase máis. Consiste en alcanzar a maior profunidad posible coa única axuda de dúas aletas (unha en cada pé), tanto no descenso como o ascenso. Tampouco se pode tocar o cabo guía salvo no xiro. Tamén se executa co mesmo peso no lastre en baixada e subida, por tanto é «peso constante». Nas competicións de alto nivel, é frecuente que haxa competidores que baixen máis aló dos -100 metros de profundidade.

O DESCENSO en PESO CONSTANTE sen ALETAS (CNF)

É a modalidade máis esixente e técnica de todas porque todo o esforzo muscular depende da técnica de nado do apneísta xa que non pode usar ningún elemento de tracción (nin aletas nin monoaleta) Tampouco se lle permite tocar o cabo durante a apnea, máis aló do xiro final. Por ser unha disciplina tan dura, non se chega a tanta profundidade como CWT ou CWT-BF, pero xa hai apneístas que superaron os-90 metros en CNF.

O DESCENSO en INMERSIÓN LIBRE Modalidade tamén moi estendida na que non se empregan tampouco elementos de tracción como aletas ou monoaleta. Neste caso, o apneísta tira do cabo, guía alternado tiróns con ambas as mans e avanzando grazas a esta técnica na que a eficiencia do correcto emprego dos brazos é especialmente importante.Por tanto, utiliza o cabo guía como apoio tanto para descender como para ascender.Tamén se alcanzan profundidades superiores aos -100 metros nas competicións de alto nivel.