CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DEPUTACIÓN DA CORUÑA-2022

CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DEPUTACIÓN DA CORUÑA-2022

A Deputación da Concedeu a Federación Galega de Actividades Subacuáticas a cantidade de 7.000 € dentro da convocatoria FO104: CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS DA PROVINCIA, SEN ÁNIMO DE LUCRO, PARA INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2022,

O obxecto da subvención é a adquisición duna neumática y remolque que apoio e seguridade ás competicións e actividades en todo o territorio da Comunidade de Galicia, en especial na Provincia da A Coruña.

Compartir esta noticia: