981.22.16.85 / 620.677.255 fegas@fegas.net

Dende a Secretaría xeral para o Deporte  recordamos que se inicia un novo prazo para poder solicitar o recoñecemento de DEPORTISTA GALEGO DE ALTO NIVEL (DGAN)

 Os interesados en ser recoñecidos e que deberán presentar:

Modelo de solicitude  cuberto con tódolos datos do interesado/a, asinado na parte inferior esquerda polo deportista ou polo seu titor se é menor de idade.

Unha vez cuberta dita solicitude, o secretario da federación, co visto bo do presidente, asina e sela dita solicitude.

A federación expedirá unha certificación de posesión de licenza vixente dende polo menos o 1 de xaneiro do ano 2016.

Os interesados presentarán fotocopia de DNI.

Certificado do padrón de veciñanza administrativa.

As solicitudes poden presentarse en calquera edificio administrativo de cada unha das provincias galegas, ou na Escola Galega de Administración Pública, EGAP

Rúa Madrid 2-4 (2ª planta)- 15781

Santiago de Compostela

Xuntamos a normativa reguladora do procedemento, o modelo de solicitude web, e a última publicación no DOGA de deportistas recoñecidos e a vixencia.

http://deporte.xunta.gal/adjuntos/cTexto/82_2_solicitude_0.pdf

ORDE 30 MAIO 2005 – DGAN

Decreto 6 2004 DGAN

30, 2ª FASE DGAN 2017